Εξατομικευμένη Συνεδρία

Πιστεύω βαθιά στην ιδιαιτερότητα του κάθε περιστατικού, παρ’ όλο το σύγχρονο αυτοματισμό. Για το λόγο αυτό αντιμετωπίζω το κάθε ένα ξεχωριστά σα να είναι και το μοναδικό μου.

Θέλω όποιος/α αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί μου να ξέρει πως θα λάβει μια υπηρεσία υψηλής ποιότητας σχεδιασμένη αποκλειστικά για τον ίδιο/α.

Στις συνεδρίες με φυσική παρουσία πραγματοποιούνται:

Διατροφική αξιολόγηση 

Με κατάλληλα εργαλεία πραγματοποιείται η λήψη ιστορικού, ιατρικού ιστορικού, φαρμακευτικού ιστορικού, συμπεριφορές και συνήθειες άθλησης, ανάλυση διατροφικών συνηθειών και συμπεριφορών καθώς και λήψη και ανάλυση ανθρωπομετρικών  στοιχείων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Σωματομετρήσεις με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας

Τμηματική ανάλυση σύστασης σώματος –  Λιπομέτρηση. Στην τμηματική ανάλυση σύστασης σώματος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για: το σωματικό βάρος (kg) , την απόλυτη τιμή λίπους (kg) , τα ποσοστά λίπους επί του σωματικού βάρους (ολικό, κοιλιακό, άνω και κάτω άκρων), την απόλυτη τιμή μυϊκής μάζας (kg), τις απόλυτες τιμές μυϊκής μάζας κορμού, άνω και κάτω άκρων, το ποσοστό νερού (που αντικατοπτρίζει την κατάσταση ενυδάτωσης), ο δείκτης σπλαχνικής συσσώρευσης λίπους , η εκτίμηση των βασικών ενεργειακών  αναγκών (kcal) και η μεταβολική ηλικία.

Δες στην υπηρεσία Λιπομέτρηση για αναλυτικότερη περιγραφή της τμηματικής ανάλυσης σώματος.

Εξατομικευμένος Διατροφικός σχεδιασμός και Διατροφική παρέμβαση

Το διαιτολόγιο, δηλαδή, που θα προταθεί για το περιστατικό, σχεδιάζεται επιμελώς και με πληρότητα οδηγιών.

Eντοπισμός κρίσιμων σημείων και στοχοθεσία

Με τα κατάλληλα εργαλεία, κατά τη διάρκεια τη συνεδρίας εντοπίζονται οι λόγοι συνάντησης και τα κρίσιμα σημεία που απαιτούν παρέμβαση.

Δυνατότητα DNA ανάλυσης

Δες στην υπηρεσία  DNA για αναλυτικότερη περιγραφή.

Συνεχής επικοινωνία

Η ένταξη σε μια Διατροφική παρέμβαση απαιτεί συνεχή επικοινωνία κάτι που φροντίζω να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, μέσω διαφόρων τρόπων όπως η πλατφόρμας επικοινωνίας του website, τηλεφωνικά, μέσω email. Με το τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του γραφείου δηλαδή η επάρκεια χρόνου για τη συνεδρία, η αποφυγή συνωστισμού και η τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής.

Η συχνότητα παρακολούθησης εξαρτάται από τις ανάγκες του εκάστοτε περιστατικού.

Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10-15 ημερών.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνεδρίων για ζευγάρια.