Λιπομέτρηση

Γνωρίζοντας την αναλογία του σωματικού λίπους, του νερού, της άλιπης μάζα, του μυϊκού ιστού και της οστική μάζα και καταγράφοντας τις μεταβολές σε τακτά χρονικά διαστήματα, προσαρμόζουμε τη διατροφική παρέμβαση και την άσκηση με στόχο την μακροπρόθεσμη υγεία, τον έλεγχο βάρους και την ευεξία.

Τμηματική ανάλυση

Η τμηματική ανάλυση, βοηθάει να κατανοήσουμε την επίδραση του προγράμματος διατροφής /άσκησης σε σχέση με τα επίπεδα των συστατικών στοιχείων του σώματος. Εξειδικεύει την ανάλυση όχι μόνο παρουσιάζοντας το ποσοστό του λίπους συνολικά αλλά το λίπος και τον μυϊκό ιστό σε κάθε τμήμα του σώματος, κορμός, άνω άκρα, κάτω άκρα.

Σπλαχνικό λίπος

Το σπλαχνικό λίπος, είναι το λίπος που περιβάλλει τα ζωτικά όργανα στην περιοχή του πυρήνα του σώματος, γύρω από το στομάχι. Υψηλά επίπεδα σπλαχνικού λίπους σημαίνουν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία.

Μεταβολική ηλικία

Η λειτουργία αυτή υπολογίζει το Βασικό Μεταβολισμό (BMR) και χρησιμοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους υπολογίζει την ηλικία που αντιστοιχεί σε αυτόν. Αν η BMR ηλικία είναι υψηλότερη από την πραγματική ηλικία, είναι μια ένδειξη ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο μεταβολικός ρυθμό. Η συστηματική άσκηση και η σωστή διατροφή θα δημιουργήσουν έναν υγιή μυϊκό ιστό, ο οποίος θα βελτιώσει την μεταβολική ηλικία.

Έλεγχος ενυδάτωσης

Η μοναδική τεχνολογία του εξοπλισμού του γραφείου, δίνει τη δυνατότητα για μέτρηση του ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου υγρού, δηλαδή του ποσοστού του σωματικού υγρού που βρίσκεται εντός και εκτός των κυττάρων αντίστοιχα.

Η μέτρηση αυτή είναι μια ένδειξη για την σωστή ενυδάτωση, την κατακράτηση υγρών, το οίδημα. Χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική αλλά και στην αθλητική διατροφή.

Πώς μπορώ να μετρηθώ;

Η διαδικασία της μέτρησης για Τμηματική Ανάλυση Σύστασης Σώματος είναι ιδιαίτερα απλή και σύντομη. Ο εξεταζόμενος ανεβαίνει στον αναλυτή με γυμνά πόδια και κρατάει τα χέρια του τις ειδικές χειρολαβές.

Ένα ανεπαίσθητο, χαμηλής έντασης ρεύμα διαπερνά για ελάχιστα δευτερόλεπτα το σώμα του εξεταζομένου μέσω 8 διαφορετικών ηλεκτροδίων (δύο σε κάθε άκρο).

Τα αποτελέσματα της μέτρησης εμφανίζονται στις οθόνες της συσκευής και στη συνέχεια εκτυπώνονται.

Η Αναφορά Ελέγχου περιλαμβάνει τις μετρήσεις, συγκρινόμενες με τις προβλεπόμενες τιμές, βάση της ηλικίας, του φύλου, του θερμιδική σας ισοζυγίου και της προτεινόμενης ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης.

Στην εκτύπωση αποδίδονται παράμετροι όπως Λιπώδης Μάζα, Μυϊκή Μάζα ( συνολικά και τμηματικά), Βάρος, Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (εκτιμώμενος), Μεταβολική Ηλικία, Επίπεδο Σπλαχνικού Λίπους, ποσοστό των Υγρών στο σώμα, ποσοστά Ενδοκυττάριου και Εξυκυττάριου Υγρού.

Επίσης εμφανίζονται οι πηγαίες τιμές των δεδομένων Ηλεκτρικής αντίστασης (Resistance), Επαγωγικής αντίστασης (Reactance), Γωνία Φάσης (Phase Angle) καθώς και γραφήματα Ισορροπίας Μυϊκής Μάζας και Επίδοσης Μυών κάτω άκρων.

Συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις συνεδρίες εκτός από τις περιόδους κύησης και στα παιδιά.