Παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά των μειονοτήτων στην Ευρώπη

Η πολυπολιτισμικότητα και η μετακίνηση των πληθυσμών είναι ένα από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά του αιώνα, τόσο σε ευρωπαϊκό και έπειτα σε ελληνικό επίπεδο. Το ανησυχητικό είναι πως σε αυτούς τους πληθυσμούς παρατηρείται αύξηση:

 • της συχνότητας εμφάνισης μη μεταδιδόμενων ασθενειών σχετιζόμενες με τη διατροφή όπως και
 • των χαμηλής ποιότητας διατροφικών συνηθειών,

δεδομένου ότι σημαντικό ρόλο έχει το επίπεδο διαβίωσης αυτών των ανθρώπων.

Λαμβάνοντας υπόψιν πως το προφίλ της Ευρώπης αλλάζει είναι σημαντικό να δοθεί βάση στους διατροφικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους εν λόγω πληθυσμούς προκειμένου να αναπτυχθούν πολιτικές υγείας. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι:

 • Το πολιτισμικό και
 • Το πολιτιστικό υπόβαθρο

αυτών των ανθρώπων ανά εθνικότητα επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη διατροφική τους συμπεριφορά.

Ένας από τους πιο χρηστικούς τρόπους διερεύνησης της αλληλεπίδρασης των παραγόντων ήταν η ομαδοποίηση τους στις εξής 7 κατηγορίες προκειμένου να γίνει μια απόπειρα ολιστικής προσέγγισης του θέματος:

 1. Προέλευση μεταναστών
 2. Κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον
 3. Αντιλήψεις και πεποιθήσεις γύρω από τη διατροφή
 4. Πρόσβαση στα τρόφιμα
 5. Αντιλήψεις και πρακτικές γύρω από το σώμα
 6. Ψυχολογικοί
 7. Κοινωνικές υποδομές και υλικά αγαθά

Επιβεβαιώνεται ξανά πως η δεύτερη και τρίτη κατηγορία παραγόντων έχει τον καθοριστικό ρόλο στο κομμάτι της διατροφικής συμπεριφοράς.

Παράγοντες που αφορούσαν την πλειονότητα πληθυσμών με κοινό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς οικονομικούς πόρους αφορούσαν φυσικά:

 • το κόστος των τροφίμων,
 • το εισόδημα,
 • τις κοινωνικές υποδομές,
 • τους χρονικούς περιορισμούς και
 • τη διαθεσιμότητα των τροφίμων.

Μιας και το φαινόμενο της μετανάστευσης εντοπίζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η έρευνα έχει μετακινηθεί από τη διερεύνηση των ”διαφορών’’ στην ανάγκη εξερεύνησης των ‘’ομοιοτήτων’’ στο κομμάτι του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος και των διατροφικών πεποιθήσεων, αφού το φάσμα των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά είναι ευρύ.


Πηγές:

 • Hibbah Araba Osei-Kwasi, Systematic mapping review of the factors influencing dietary behaviour in ethnic minority groups living in Europe: a DEDIPAC study, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (2016) 13:85

  Γράφει για το NutriNews.gr η Μαρία Μεντζέλου, Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τηλ. 6984515475, email: maria.mentzelou@hotmail.com