World Water Day 2011

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου για την εστίαση της προσοχής στη σημασία του γλυκού νερού, και να υποστηρίχτεί η αειφόρος διαχείριση των πόρων γλυκού νερού.

Η διεθνής ημέρα για τον εορτασμό της σημασίας του γλυκού νερού συστήθηκε το 1992 στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το UNCED. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απάντησε μέσω του ορισμού της 22 Μαρτίου 1993 ως η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα Νερού αναδεικνύει κάποια διαφορετική πτυχή του γλυκού νερού.

Για το 2011, το θέμα είναι: Νερό για τις πόλεις

Στόχος να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις, τις οργανώσεις, κοινότητες και τα άτομα να συμμετάσχουν ενεργά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της αστικής διαχείρισης των υδάτων

”Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία που το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πόλεις: 3,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι … και το αστικό τοπίο συνεχίζει να αυξάνεται.

38% της αύξησης εκπροσωπείται με την επέκταση των παραγκουπόλεων, ενώ οι πληθυσμοί της πόλης αυξάνονται ταχύτερα από ό, τι οι υποδομές της πόλης μπορούν να προσαρμοστούν.

Ο στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2011 είναι να εστιάσει τη διεθνή προσοχή στον αντίκτυπο της ταχείας αστικής ανάπτυξης του πληθυσμού, την εκβιομηχάνιση και τις αβεβαιότητες που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, τις συγκρούσεις και τις φυσικές καταστροφές για τις αστικές υδάτινα συστήματα.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ, frequently asked questions)

93% της αστικοποίησης εμφανίζεται σε φτωχές ή αναπτυσσόμενες χώρες, και σχεδόν το 40% της αστικής επέκτασης του κόσμου αυξάνεται σε παραγκουπόλεις. Μεταξύ 1990-2001 οι φτωχογειτονιές του κόσμου αυξήθηκαν με ρυθμό 18 εκατομμύρια άτομα το χρόνο, και προβλέπεται να αυξηθεί σε 27 εκατομμύρια νέα άτομα σε παραγκούπολη ανά έτος μεταξύ 2005-2020.

Τι γίνεται με το νερό στις πόλεις μας;

Οι επενδύσεις σε έργα υποδομής δεν έχουν συμβαδίσει με το ρυθμό της αστικοποίησης, ενώ το νερό και τα απόβλητα των υπηρεσιών παρουσιάζουν σημαντικές μείωση των επενδύσεων. Το κεντρικό πρόβλημα είναι συνεπώς η διαχείριση των αστικών λυμάτων και των αποβλήτων. Με δίκτυο κάλυψης του νερού μειώνεται σε πολλές ρυθμίσεις, και οι φτωχοί παίρνουν τις χειρότερες υπηρεσίες, αλλά πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές του νερού.

Λίγες αρχές των πόλεων στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν βρει μια βιώσιμη λύση για την αστική αποχέτευση, και οι κοινωφελείς υπηρεσίες δεν έχουν την πολυτέλεια να επεκτείνουν υπονόμους στις φτωχογειτονιές, ούτε μπορούν να αντιμετωπίζουν τον όγκο των λυμάτων που έχουν ήδη συλλεχθεί. Η διάθεση στερεών αποβλήτων αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για την υγεία και το περιβάλλον.

Και ποιες είναι οι δυνατότητες;

Μια πόλη είναι περίπλοκη για να διαχειριστεί: που απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις για τους διάφορους τύπους των αστικών χώρων.
Αλλά οι πόλεις αποτελούν επίσης την καλύτερη ευκαιρία για τη βελτίωση της διαβίωσης και την ανάπτυξη των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ύδρευσης και αποβλήτων.
Η μεγάλη ευκαιρία είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού και των αποβλήτων, μια ολοκληρωμένη αστική διαχείριση. Η υιοθέτηση αποδοτικότερων τεχνολογιών επεξεργασίας νερού θα ελαχιστοποιήσει ττην περιβαλλοντική ρύπανση.

Είναι η αστικοποίηση ένα παγκόσμιο θέμα;

50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πόλεις των 10 εκατομμυρίων ατόμων και άνω. Αφρική και Ασία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά αστικοποίησης, το οποίο ενισχύεται από συγκρούσεις και καταστροφές. Η αστικοποίηση δεν είναι μόνο στο κέντρο, στην αύξηση των μεγαλουπόλεων του Νότου, αλλά και στην αδιάκοπη αύξηση σε δευτερεύουσες πόλεις και κωμοπόλεις. Στη Λατινική Αμερική, η πλειοψηφία του πληθυσμού ζει σε μικρότερα αστικά κέντρα. Κέντρα, όπου θα δούμε τη μεγαλύτερη αύξηση κατά τη διάρκεια των 20 επόμενα χρόνια.

Πώς αλλαγή του κλίματος επηρεάζει το αστικό νερό;

Αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι οι υδάτινοι πόροι θα επηρεαστούν σημαντικά από την αλλαγή του κλίματος, τόσο σε ποσότητα και ποιότητα, ιδίως μέσω των επιπτώσεων των πλημμυρών, ξηρασίας, ή γενικότερα από ακραία φαινόμενα.
Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής θα σημαίνει επίσης πιο σύνθετες εργασίες και αύξηση του κόστους για το νερό και τα λύματα των υπηρεσιών. Επιπλέον, οι κλιματικές αλλαγές και καταστροφές θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη μετανάστευσης προς τις αστικές περιοχές, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για τα αστικα συστήματα.