Το άγχος στην εργασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, βρήκαμε μια ενδιαφέρουσα μελέτη στην ενημέρωση για το κοινό που συνδέει το στρες στην δουλειά με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη. Υπενθυμίζουμε, είχαμε πει παλιότερα πώς η έλλειψη ύπνου μπορεί να συνδέεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο κακής ρύθμισης του μεταβολισμού: Κοιμηθείτε για να προλάβετε το διαβήτη: http://www.nutrinews.gr/?p=1914

ενώ πως το πρωινό γεύμα σχετίζεται με μειωμένο εργασιακό άγχος: http://www.nutrinews.gr/?p=1881.

Αναδημοσίευση από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία http://www.ede.gr/:

Το στρες στη δουλειά μας είναι παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη. Οι ερευνητές μελέτησαν στοιχεία από περισσότερους από 124.000 άνδρες και γυναίκες, που συμμετείχαν σε 13 ευρωπαϊκές μελέτες κοόρτης. Οι συμμετέχοντες δεν είχαν σακχαρώδη διαβήτη κατά την έναρξη της μελέτης. Το άγχος στην εργασία αξιολογήθηκε με ειδικά ερωτηματολόγια.

Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν περίπου 10 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της μελέτης 3.700 συμμετέχοντες εμφάνισαν σακχαρώδη διαβήτη. Μετά από προσαρμογή για παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες που ανέφεραν άγχος στη δουλειά είχαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη σε σύγκριση με εκείνους που δεν ανέφεραν στρες στην εργασία τους. Το άγχος στη δουλειά σχετίστηκε με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τόσο στους συμμετέχοντες που ανέφεραν ανθυγιεινό τρόπο και συνήθειες ζωής, όσο και σε αυτούς που ανέφεραν υγιή τρόπο και συνήθειες ζωής.

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του άγχους στην εργασία και την εμφάνιση διαβήτη ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία και η έλλειψη σωματικής άσκησης.

Η μελέτη εμφανίζεται στο τεύχος Αυγούστου του Diabetes Care.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Diabetes+care%22[Jour]+AND+2014[pdat]+AND+nyberg+[author]&cmd=detailssearch

Nyberg et al. Job strain as a risk factor for type 2 diabetes: a pooled analysis of 124,808 men and women,  Diabetes Care. 2014 Aug;37(8):2268-75. doi: 10.2337/dc13-2936.


Δείτε περισσότερα και εδώ:

5 απαντήσεις για τον Σακχαρώδη Διαβήτη: http://www.nutrinews.gr/?p=1015

14/11 Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Αλλάζω Τρόπο Ζωής: Τρώω Υγιεινά, Αθλούμαι Τακτικά: http://www.nutrinews.gr/?p=2564