Εγκυμοσύνη

Η εγκυμοσύνη είναι ένα πρωτόγνωρο «ταξίδι», το οποίο προκαλεί ενθουσιασμό, ανυπομονησία και ερωτήματα, αρκετά από τα οποία αφορούν στη διατροφή.

Είμαστε ό,τι τρώμε, και αυτό ισχύει κατά κόρον για το έμβρυο κατά την κύηση, καθώς αντλεί πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία, από πού αλλού, από τη μητέρα του!  Έτσι,  η μέλλουσα μητέρα έχει υψηλές διατροφικές ανάγκες ώστε να υποστηρίξει τόσο το έμβρυο αλλά και την ίδια.

 

Η σωστή διατροφική φροντίδα και εκπαίδευση για την προετοιμασία ή κατά τη διάρκεια της κύησης, είναι αρκετά σημαντική. Μάλιστα η διατροφική παρακολούθηση σε περίπτωση διαβήτη κύησης είναι απαραίτητη.

 

Είμαι μάλιστα πολύ τυχερή που έχω πραγματοποιήσει μέρος της πρακτική μου άσκησης στο  Γ.Ν.Α. ¨Αλεξάνδρα¨