Εταιρικά Προγράμματα

Περισσότερο τώρα από κάθε άλλη φορά, το ανθρώπινο δυναµικό που στελεχώνει µια εταιρεία έχει ανάγκη από κίνητρα που θα του δώσουν αυτοπεποίθηση, θα ενισχύσουν την αυτοαποτελεσµατικότητα, θα αυξήσουν τη σωµατική και πνευµατική απόδοση.

Η ενηµέρωση για συµπεριφορές ευεξίας και ισορροπηµένης διατροφής καθώς και η καλή ρύθµιση του σωµατικού βάρους είναι ακρογωνιαίοι λίθοι για αποδοτικότερα και πιo χαρούµενα στελέχη.

Η Διατροφική φροντίδα για εταιρείες μπορεί να γίνει είτε ως  Nutrition Workshops ή Personal Nutrition Care, όπου με ευχάριστο και στοχευμένο τρόπο ενθαρρύνεται η ευεξία των στελεχών.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται κατόπιν  προσφοράς.