Πρόσθετα τροφίμων: qauntum satis

Άλλα είναι συντηρητικά, άλλα βελτιωτικά γεύσης ή υφής, άλλα είναι ”απλά” χρωστικές ή λευκαντικά. Τα ”πρόσθετα”, δηλαδή χημικά συστατικά που ”προστίθενται” τεχνητά στα τρόφιμα, είναι γεγονός στην βιομηχανία τροφίμων. Προσδίδουν πολύτιμες λειτουργικές ιδιότητες αλλά και πολλά ενοχοποιούνται για ποικίλους κινδύνους.

Έτσι, επειδή πολλά πρόσθετα έχουν αυστηρά όρια συγκεντρώσεων στα τρόφιμα, τα επίπεδα αυτά καθορίζονται σαφώς από τη νομοθεσία.Άλλα πρόσθετα που δεν εμφανίζουν τοξικολογικούς ή άλλους κινδύνους μπορούν να προστεθούν σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Τελικά, πώς ορίζεται το μέγιστο ποσό πρόσθετης ουσίας; Σύμφωνα με τους κανόνες της Καλής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) ορίστηκε το Qauntum satis. Στα λατινικά σημαίνει ”η ποσότητα που χρειάζεται” και είναι το μέγιστο επίπεδο χημικού πρόσθετου που χρειάζεται χωρίς να προστίθεται ποσότητα μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για να επετεύχθει ο τεχνολογικός σκοπός και χωρίς να εξαπατάται ο καταναλωτής.

Και τώρα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο..!