4 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Δελτίο Τύπου: Πανελληνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων

Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου (UICC), που εκπροσωπεί 280 οργανώσεις σε 90 χώρες του κόσμου. Η εκστρατεία ενημέρωσης κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου δίνει έμφαση στην πρόληψη και στη διαπίστωση ότι το 43% των καρκίνων μπορούν να αποφευχθούν με τις εξής προϋποθέσεις:

• Περιβάλλον χωρίς τσιγάρο για τα παιδιά και τους νέους.

• Φυσική δραστηριότητα, ισορροπημένη διατροφή, υγιεινή δίαιτα και αποφυγή παχυσαρκίας.

• Αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο.

• Πληροφόρηση για τα εμβόλια που προλαμβάνουν μορφές καρκίνου.

Η Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου αποτελεί μια ευκαιρία για να αναδειχθεί και να επισημανθεί το ευρύ φάσμα ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόληψη, θεραπεία και τον έλεγχο πολλών μορφών καρκίνου.

Η παρούσα ημέρα, το θέμα της οποίας για το 2015 είναι «Όχι πέρα από μας» (“Not beyond us”), θα λάβει μια θετική και δυναμική προσέγγιση στον αγώνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, τονίζοντας ότι λύσεις υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια του καρκίνου, και ότι είναι μέσα στις δυνατότητές μας.

Η καμπάνια της σημερινής ημέρας θα διερευνήσει το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που ήδη γνωρίζουμε στους τομείς της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της θεραπείας και περίθαλψης, με απώτερο σκοπό, να επηρεαστεί ο παγκόσμιος επιπολασμός του καρκίνου – προς το καλύτερο.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου είναι μια μοναδική ευκαιρία για την τόνωση της ευαισθητοποίησης, ότι υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν ακόμη σε ατομικό, κοινοτικό και κυβερνητικό επίπεδο, για την κινητοποίηση αυτών των λύσεων και και την κατάλυση της θετικής αλλαγής. Προχωρώντας μπροστά όλοι μαζί έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε: «Καρκίνος. Δεν είναι πέρα από εμάς»

Η εκστρατεία του 2015 θα βασιστεί γύρω από τέσσερις σημαντικούς τομείς της εστίασης:

• Επιλογή υγιεινού τρόπου ζωής

• Παροχή έγκαιρης διάγνωσης

• Πρόσβαση στη θεραπεία για όλους

• Μεγιστοποίηση της ποιότητας ζωής

Η ενθάρρυνση των ανθρώπων να κάνουν υγιεινές επιλογές και η συμβολή στη μείωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση του καρκίνου, αποτελούν τα κλειδιά για την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου της μείωσης των πρόωρων θανάτων από μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs) κατά 25% μέχρι το 2025 και την επίτευξη των στόχων της Παγκόσμιας Διακήρυξης του Καρκίνου.

Οι Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Εκπαιδεύονται στη διατροφή, την υγεία, τη συμβουλευτική και τις στρατηγικές τροποποίησης συμπεριφοράς, και εμπλέκονται ενεργά στη δημόσια υγεία, την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη νοσημάτων, την κλινική θεραπεία, τη διαχείριση νοσημάτων, την έρευνα, το σχεδιασμό και την προετοιμασία σίτισης.

http://www.who.int/nmh/events/2014/world-cancer-day/en/


Πηγή: Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων