Μεγαλύτερη διάρκεια θηλασμού σχετίζεται με αυξημένη εκρηκτική δύναμη του κάτω μέρος του σώματος κατά την εφηβεία

Longer Breastfeeding Is Associated with Increased Lower Body Explosive Strength during Adolescence

Μετάφραση της περίληψης της δημοσίευσης

J Nutr. 2010 Nov;140(11):1989-95. Epub 2010 Sep 22.

Στόχος της μελέτης ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της διάρκειας θηλασμού και των: καρδιοαναπνευστική λειτουργία, ισομετρική δύναμη, και εκρηκτική δύναμη κατά την εφηβεία. Συμμετείχαν συνολικά 2567 έφηβοι (1426 κορίτσια) από την συγχρονική μελέτη Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA) ηλικίας 12,5 έως 17,5 ετών. Συλέχθηκαν εκ των υστέρων μέσω ερωτηματολογίου πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια θηλασμού (αποκλειστικού μητρικού θηλασμού ή όχι). Δοκιμασίες τρεξίματος ταχύτητας, σφαίρα και άλμα χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση φυσικής κατάστασης.

Η διάρκεια θηλασμού σχετίστηκε με υψηλότερη απόδοση στην δοκιμασία άλματος, ανεξαρτήτως των συγχυτικών παραγόντων που λήφθηκαν υπόψην δηλαδή της λιπώδους μάζας, της άλιπου μάζας, το βάρος κατά τη γέννηση, τη σεξουαλική ωρίμανση, το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, τη χώρα, το κάπνισμα, και τις ημέρες της έντονης φυσικής δραστηριότητας.

Σε εφήβους που είχαν θηλάσει για 3-5 μήνες ή ≥ 6 μήνες, η πιθανότητα για επιδόσεις κάτω από το 5ο εκατοστημόριο μειώθηκε κατά το ήμισυ σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν θηλάσει ποτέ.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ένα ρόλο του θηλασμού για τον καθορισμό της εκρηκτικής δύναμης του κάτω μέρος του σώματος κατά την εφηβεία.

Δείτε την δημοσίευση της περίληψης της έρευνας εδώ

Write a comment