Η γευστική ευαισθησία στα λιπαρά οξέα σχετίζεται με το σωματικό βάρος

Αυστραλοί ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Deakin μελέτησαν την πιθανή συσχέτιση της γευστικής ευαισθησίας στα λιπαρά οξέα, της επιλογής τροφής και του δείκτη μάζας σώματος σε υγιείς εθελοντές.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης εξετάστηκε η γευστική ουδός για διάφορους τύπους λιπαρών οξέων (olate, linolate, και laurate) σε 31 νορμοβαρή άτομα που κατηγοριοποιήθηκαν ως υπο- ή υπερευαίσθητα. Οι συμμετέχοντες ελέγχθηκαν επίσης με βάση τη δυνατότητα διάκρισης του ποσοστού λίπους των τροφών δοκιμάζοντας κρέμες που περιείχαν διάφορα ποσοστά (0, 2, 6 and 10 %) λίπους.

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης 55 άτομα ελέγχθηκαν επίσης για την γευστική ευαισθησία τους στα λιπαρά οξέα και στη συνέχεια συσχετίστηκε αυτή με την κατανάλωση ενέργειας και το περιχόμενο σε μακροσυστατικά του διαιτολογίου τους με βάση την ανάλογη καταγραφή 2 ημερών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η ερευνητική ομάδα ανέφερε θετική συσχέτιση ανάμεσα στη γευστική υπερευαισθησία στα λιπαρά οξέα με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, αυξημένη πρόσληψη λίπους και αυξημένο δείκτη μάζας σώματος.


Πηγή: http://journals.cambridge.org/

Comments 2

  1. Igkgtd
    26/11/2022
  2. Snlpuw
    02/12/2022

    purchase dutasteride for sale avodart 0.5mg oral zofran 8mg cost

Write a comment