Η καλλιτεχνική πλευρά των μικροβίων

Ένα απίστευτο χιουμοριστικό βίντεο σχετικά με την Ασφάλεια Τροφίμων όπου ο Carl Winter, τοξικολόγος τροφίμων στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνια, εκτελεί τα
“Microbes, They Might Kill You” και “We Are the Microbes”
παροδίες των Queen “We Will Rock You” και “We Are the Champions.”

Το χαρακτηρισμό ”απίστευτο” θα τον δικαιολογήσω:
αφενός λόγω της αρτιότητάς του από πλευράς εκπευδευτικού περιεχομένου, αφετέρου από πλευράς στιχουργικής.
Αλλά πάνω αππ’όλα γιατί είναι εμπνευσμένο από τον Άρχοντα των δαχτυλιδών!

Απολάυστε το:

c) Copyright 2007. Carl Winter, Food Safety Music. UC Davis.

“Microbes, They Might Kill You”

Buddy you’re a young man, dumb man, careless
And you’re gonna make someone quite sick some day
You got spores on your plate, they’ll incubate
There’s trouble if you cross-contaminate

Microbes they might kill you.
Microbes they might kill you.

Toilin’ with the fast food, bad mood, careless
It don’t matter if those burgers stay pink inside
Serving up a storm, with coliform
O157’s deadly if it don’t get warm

Microbes they might kill you
Microbes they might kill you
Sing it!
Microbes they might kill you
Microbes they might kill you

“We Are the Microbes”

We’re always the targets
We evoke lots of fear
Bombarded with chlorine, ph, gamma rays
to make us disappear
But we’re naturally occurring
Nature pulls our reins
And when there is a trouble
We mutate into really virulent strains

We are the microbes, my friend
And we’ll keep dividing till the end
We are the Microbes
No time for chlorine
cause we are the microbes in your food

We”ll mess up your kdneys
GI damage we’ll do
We go for chlostridium, E.coli, salmonella
Just to metion a few
We like sprouts and lettuce
Salami and stew
You’ll find us on chicken, soft cheeses, fruit juces, and humburger too

We are the microbes, my friend
And we’ll keep dividing till the end
We are the Microbes
No time for chlorine
cause we are the microbes in your food