15η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή

Δελτίο Τύπου – ΕΦΕΤ

efetΗ σύγχρονη επικρατούσα οικονομική πραγματικότητα έχει παρουσιαστεί ως αίτιο αλλά και ως δικαιολογία για να διαπιστώνονται συχνά τάσεις υποβάθμισης σε παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες σε συνδυασμό με πρακτικές κερδοσκοπίας που πλήττουν αισθητά την ποιότητα ζωής αυξανόμενου αριθμού πολιτών. Με αυτό το δεδομένο το καταναλωτικό κίνημα αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα ως σύμμαχος των αρμόδιων κρατικών αρχών για την υπεράσπιση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και την προστασία των συμφερόντων τους.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας του Καταναλωτή εν όψει των οικονομικών συνθηκών καθίσταται ευκαιρία αφύπνισης για να ενταθεί ο αγώνας από την πλευρά τόσο της Πολιτείας όσο και των καταναλωτικών οργανώσεων για να διασφαλιστεί η υγεία, η ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών, οι οποίοι εξοπλισμένοι με την κατάλληλη ενημέρωση μπορούν και οφείλουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους μέσα από την έκφραση της βούλησής τους με τις αγοραστικές αποφάσεις τους.

Εστιάζοντας στα τρόφιμα ως κοινωνικό αγαθό η διάθεση ασφαλών τροφίμων υψηλής ποιότητας και η προστασία από την παραπλάνηση είναι πάγιος στόχος της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα με το σκεπτικό της εδραίωσης ορθής αγοραστικής συμπεριφοράς από τους καταναλωτές και ορθής πρακτικής από τις επιχειρήσεις. Καθώς τα θεσμικά εργαλεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσονται, η εμπειρία των αρμόδιων αρχών ελέγχου αυξάνεται και η τεχνολογία ενημέρωσης ισχυροποιείται, οι Έλληνες καταναλωτές είναι σε θέση να οξύνουν τα κριτήρια επιλογής τους, να προστατεύονται αποτελεσματικότερα από δόλιες εμπορικές πρακτικές και να προμηθεύονται ασφαλή, υγιεινά και ποιοτικά τρόφιμα.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων με γνώμονα τις προτεραιότητες και τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία θέτει τους καταναλωτές στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει στις δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://gr2014.eu/el) και συνεχίζει να καταβάλλει σταθερή και συστηματική προσπάθεια για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων στη χώρα μας, που θα διασφαλίζει στον Έλληνα καταναλωτή αναβαθμισμένη ποιότητα τροφίμων, μέσα από τον προληπτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο έλεγχο της διατροφικής αλυσίδας, τη διάδοση ορθής διατροφικής πολιτικής, την εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και των αρμόδιων αρχών ελέγχου και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων.

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Καταναλωτή, ο Ε.Φ.Ε.Τ. απευθύνει πρόσκληση ευαισθητοποίησης και συνεργασίας προς όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή και διάθεση τροφίμων για τη διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα, δρώντας βάσει της δέσμευσής του ενώπιον των καταναλωτών να συνεχίσει το έργο του με την ίδια υπευθυνότητα και συνέπεια, που χαρακτηρίζει την πολυετή του παρουσία με απτά αποτελέσματα σε όφελος της διαρκούς προστασίας των συμφερόντων τους.