Συμμαχία για υγεία: Άσκηση

«Αναπτυξη προγραμμάτων άσκησης ως μεσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων – παρεμβατικά προγράμματα»

PrintΟ σύγχρονος τρόπος ζωής, η σταδιακή απομάκρυνση από το πρότυπο μεσογειακής διατροφής, αλλά κυρίως η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και άσκησης, αποτελούν κάποιους από τους παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση, αλλά και την επιδείνωση των αρνητικών επιδράσεων των χρόνιων παθήσεων.

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η άσκηση αποτελεί την καταλληλότερη «μη φαρμακευτική» παρέμβαση για την πρόληψη και αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων, και επιφέρει πολλαπλά θετικά οφέλη τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία του ατόμου.

Στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, ο πληθυσμός γίνεται όλο και περισσότερο καθιστικός και τα επίπεδα παχυσαρκίας και των συνοδών καρδιαγγειακών παθήσεων τείνουν να εκλάβουν διαστάσεις επιδημίας. Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη συμμετοχής όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού σε οργανωμένα προγράμματα άσκησης και φυσικής δραστηριότητας.

Τί άσκηση;
e

 

Ποιά τα οφέλη της άσκησης;

d

 

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εδώ: http://www.exerciseforhealth.gr/index.php