Μάσησε περισσότερο για να χορτάσεις: ορμόνες και ρύθμιση βάρους

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Nutrition, προτείνει ότι το αυξημένο μάσημα των τροφίμων μειώνει την όρεξη μετά το φαγητό, αλλά δεν επηρεάζει την πρόσληψη τροφής στο επόμενο γεύμα. Μάλιστα, οι ερευνητές σχετίζουν διαφορετική απόκριση των ορμονών που ρυθμίζουν την όρεξη και συγκεκριμένα η αυξημένη μάσηση οδήγησε σε υψηλότερες συγκεντρώσεις χολοκυστοκινίνης (ορμόνη που αυξάνει τον κορεσμό) και χαμηλότερα επίπεδα της γκρελίνης (ορμόνη που αυξάνει την όρεξη).

Η ερευνητική ομάδα έδειξε ότι τα άτομα που μασούν 40 φορές το φαγητό τους είχαν μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού σε σύγκριση με εκείνους που μασούν την τροφή τους μόνο 15 φορές.

Ο μηχανισμός πίσω από την υψηλότερη απόκριση κορεσμού που σχετίζεται με ορμόνες, οι οποίες φαίνεται να επάγονται από αυξημένο μάσημα είναι ασαφής. Οι συγγραφείς υποθέτουν πως θα μπορούσε να υπάρχει μια νευρική αντίδραση στις περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την ορμονική έκκριση. Ωστόσο, προτείνουν ότι μια πιο πιθανή εξήγηση είναι η ταχύτερη απελευθέρωση των θρεπτικών ουσιών από τα τρόφιμα, ή αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα, ως αποτέλεσμα των μειωμένων μεγεθών σωματιδίων. Η απελευθέρωση τόσο της CCK και της γκρελίνης επηρεάζεται από την παρουσία των θρεπτικών ουσιών στο γαστρεντερικό σωλήνα.

Τα ευρήματά της μελέτης υποδεικνύουν ότι το αυξημένο μάσημα ενισχύει τον κορεσμό και αντίστροφα το μειωμένο μάσημα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αύξησης του βάρους όταν οφείλεται σε μειωμένο κορεσμό. Ωστόσο, η αυξημένη μάσηση δεν είχε ως αποτέλεσμα μικρότερη κατανάλωσης τροφής τρεις ώρες αργότερα. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την λήψη τροφής είναι ο ρυθμό μάσησης, ο χρόνος επεξεργασίας στο στόμα, και τα φυσικά χαρακτηριστικά του τροφίμου και του βλωμού.

Πηγή:

Zhu Y, Hsu WH & Hollis JH (2013). Increasing the number of masticatory cycles is associated with reduced appetite and altered postprandial plasma concentrations of gut hormones, insulin and glucose. British Journal of Nutrition 110: 384–390. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8938493