Κατάλληλο το κατσικίσιο γάλα για τις βρεφικές φόρμουλες

Το κατσικίσιο γάλα εγκρίθηκε από την EFSA ως πηγή πρωτεΐνης για τα βρέφη, αν το τελικό προϊόν συμμορφώνεται με κριτήρια σύνθεσης που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι επιστήμονες της EFSA έλαβαν υπόψην τους τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με τις βρεφικές φόρμουλες από κατσικίσιο γάλα, από μια διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη και μετα-αναλύσεις των δεδομένων από την προηγούμενη απόφαση το 2004/2005.

Η μελέτη

Σε Μελέτη στην Αυστραλία, 200 βρέφη τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν βρεφικό γάλα σε σκόνη με αμετάβλητες τις πρωτεΐνες από κατσικίσιο ή αγελαδινό γάλα ως αποκλειστική τροφή για τουλάχιστον τέσσερις μήνες. Στη συνέχεια έως 12 μήνες τα βρέφη τρέφονταν και με συμπληρωματική τροφή.
Δεν παρουσίασαν στατιστικά ή κλινικά σημαντικές διαφορές στο βάρος, το μήκος ή την ανάπτυξη της περιφέρειας του κεφαλιού.
Πάραυτα,το μέγεθος του δείγματος ήταν ανεπαρκές για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Αλλεργία στο γάλα αγελάδος

H αλλεργία στο γάλα αγελάδας είναι η πιο συχνή αλλεργία στα πρώτα χρόνια της ζωής και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διασταυρούμενης μεμονομένες περιπτώσεις αλλεργίας στις πρωτεΐνες του κατσικίσιου γάλακτος.
Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την αλλεργιογόνο πρωτεΐνη του κατσικίσιου γάλακτος κατσικίσιο και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η συχνότητα και η σοβαρότητα της ανεπιθύμητης αντίδρασης σε πρωτεΐνες του γάλακτος αιγοπροβάτων, ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης χρήσης. Δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι η συχνότητα των αλλεργικών αντιδράσεων είναι μικρότερη όταν τη σίτιση του βρέφους γίνεται με κατσικίσιο γάλα  σε σύγκριση με το αγελαδινό γάλα.

 

Η επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρωτεΐνη από κατσικίσιο γάλα μπορεί να είναι κατάλληλη ως πηγή πρωτεΐνης για βρέφη εφόσον το τελικό προϊόν συμμορφώνεται με τα κριτήρια σύνθεσης που καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ.

 

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2603.htm

 

Πηγή:

European Food Safety Authority (EFSΑ)