Διασφάλιση του κρέατος από εμβολιασμένα ζώα στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ασφάλεια Τροφίμων ενημερώνει για τα εμβόλια των ζώων (προς τροφή) ως προς διάφορες παραμέτρους και τα αξιολογεί ως προς την ασφάλεια του καταναλωτή.
Δείτε την πλήρη δημοσίευση εδώ:
http://www.eufic.org/article/el/page/FTARCHIVE/artid/Ensuring-safety-of-meat-vaccinated-animals-Europe/

Για ποιό λόγο εμβολιάζονται τα ζώα που προορίζονται για τροφή;

Δύο είναι οι βασικοί λόγοι εμβολιασμού:

  1. Προστατεύει το ίδιο το ζώο από συγκεκριμένα λοιμώδη νοσήματα,πραγματοποιείται τακτικά ή δυνητικά σε επείγουσες περιπτώσεις
  2. Προστατεύσει τους καταναλωτές από παθογόνα ζωοανθρωπονόσων (παθογόνων που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο), όπως είναι η Salmonella.

Όταν χρησιμοποιούνται ορθά, οι εμβολιασμοί ενεργοποιούν αποτελεσματικά και μακροχρόνια την ανοσία σε μεταδοτικές ασθένειες.
Καινοτόμα εμβόλια κάνουν πια την εμφάνισή τους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον εμβολιασμό των ζώων για λόγους άλλους, πέρα από τον έλεγχο συγκεκριμένων νοσημάτων. Η πρώτη ομάδα τέτοιων εμβολίων που πρόκειται να δοθεί στο εμπόριο στοχεύει τις ορμόνες του φύλου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Καλή διαβίωση των ζώων

Ο τακτικός εμβολιασμός μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση των πιο διαδεδομένων λοιμωδών νοσημάτων. Για ορισμένες άκρως μολυσματικές επιδημίες, τίθεται σε εφαρμογή σχέδιο μαζικής σφαγής και απόρριψης των πτωμάτων του μολυσμένου πληθυσμού ζωών. Παρόλο που η πρακτική αυτή είναι αποτελεσματική, αποτελεί πολυδάπανη λύση, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη καλή διαβίωση των ζώων, επιπλέον της επίδρασης που έχει η ίδια η νόσος. Μια ολοένα αποδεκτή εναλλακτική είναι ο έκτακτος εμβολιασμός των μη μολυσμένων πληθυσμών.

Καινοτόμα κτηνιατρικά εμβόλια – Αντί ευνουχισμού

Μια πρόσφατη εξέλιξη στον εμβολιασμό των ζώων είναι τα εμβόλια που διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων, ώστε να παράγουν αντισώματα κατά ενός αριθμού πεπτιδικών ορμονών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του φύλου και τη γονιμότητα.
Τα εμβόλια είναι πρωτεΐνες που προσομοιάζουν την ορμόνη-στόχο. Ένα τέτοιο εμβόλιο χρησιμοποιείται εναλλακτικά του ευνουχισμού, για να μειώσει την ανάπτυξη της χαρακτηριστικής οσμής των χοίρων. Τα εμβόλια αυτής της ομάδας μπορούν επίσης να μειώσουν την επιθετική συμπεριφορά, ώστε να βελτιωθεί η ευημερία των ζώων. Η επίδραση τέτοιων εμβολίων είναι συνήθως προσωρινή.

Η ασφάλεια των εμβολίων

Άδεια κυκλοφορίας

Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται στα ζώα που προορίζονται για τροφή στην Ευρώπη πρέπει να έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency, EMA). Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται μόνο εφόσον ο κατασκευαστής έχει επαρκώς αποδείξει ότι είναι ασφαλή.Μετά την έγκριση ο κατασκευαστής υποχρεούται να παρακολουθεί την πιθανή εκδήλωση παρενεργειών στα ζώα ή τους ανθρώπους και να μεταβιβάζει τα δεδομένα στον ΕΜΑ, όπου και αξιολογούνται με προσοχή. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, ο κατασκευαστής μπορεί να χρειαστεί να λάβει κατάλληλες δράσεις, όπως προσωρινή διακοπή των πωλήσεων έως ότου διορθωθεί το πρόβλημα, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΕΜΑ.

Κατάλοιπα

Τα εμβόλια αποτελούνται συνήθως από τα εξής: ένα αντιγόνο (προκαλεί την ανοσολογική απάντηση και είναι συνήθως κάποια πρωτεΐνη), ανοσοενισχυτικά (χημικές ουσίες που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου), και έκδοχα (προσδίδουν όγκο στο εμβόλιο, π.χ. φυσιολογικός ορός). Στη δημιουργία του εμβολίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όσα ανοσοενισχυτικά και έκδοχα έχουν λάβει έγκριση για χρήση σε ζώα που προορίζονται για τροφή, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) Νο 37/2010. Από τις εγκεκριμένες χημικές ουσίες, για οποιαδήποτε με δυνητική τοξικότητα πρέπει να τεθούν ανώτατα όρια καταλοίπων (MRLs). Καθώς τα αντιγόνα είναι βιολογικής προέλευσης και συνεπώς θα αποδομηθούν γρήγορα στο σώμα, η ύπαρξη MRLs για τα αντιγόνα δεν θεωρείται απαραίτητη για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Τα εγκεκριμένα από τον ΕΜΑ εμβόλια για χρήση στα ζώα που προορίζονται για τροφή έχουν συνήθως μηδενικό χρόνο αναμονής μεταξύ της χορήγησής τους και της παραγωγής τροφής από τα εν λόγω ζώα, δηλαδή το ζώο μπορεί να σφαγιαστεί και να καταναλωθεί με ασφάλεια αμέσως μετά τον εμβολιασμό.

 

Αναφορές:

O’Brien SJ. (2012). The “decline and fall” of non-typhoidal Salmonella in the United Kingdom. Clin Infect Dis. Epub ahead of print 19 Nov 2012. Doi: 10.1093/cid/cis967

Scudamore JM. (2007). Consumer attitudes to vaccination of food-producing animals. Rev Sci Tech Off Int Epiz 26(2):451–9.

Meeusen ENT et al. (2007). Current status of veterinary vaccines. Clin Microbiol Rev 20(3):489–510.

Grein K et al. (2007). Safe use of vaccines and vaccine compliance with food safety requirements. Rev Sci Tech Off Int Epiz 26(2):339–50.

European Commission (2005). EudraLex: volume 8 – notice to applicants and guideline. Establishment of maximum residue limits (MRLs) for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-8/pdf/vol8_10-2005_en.pdf

Πηγή:
European Food Information Council ( EuFIC )