Γλυκαντικές ύλες: οι τελευταίες εξελίξεις

book-appleΑναδημοσίευση από τον ιστότοπο του Ευρωπαικού Συμβούλιου Πληροφόρησης γα τα Τρόφιμα (EuFIC)

Στις 8 Ιανουαρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε το προσχέδιο της επιστημονικής της γνωμοδότησης σχετικά με την ασφάλεια της γλυκαντικής ουσίας χαμηλού θερμιδικού περιεχομένου ασπαρτάμης.

Για να διεξαγάγει αυτήν την πλήρη αξιολόγηση κινδύνου, η EFSA προέβη σε ενδελεχή εξέταση της επιστημονικής και άλλης βιβλιογραφίας, η οποία θεωρείται έγκριτη στο χώρο, σχετικά με την ασπαρτάμη και τα παράγωγα από τη διάσπασή της. Σε αυτήν λήφθηκαν υπόψη και νέες μελέτες σε ανθρώπους. Η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ασπαρτάμη και τα παράγωγα της διάσπασής της δεν ενέχουν κανένα τοξικολογικό κίνδυνο για τους καταναλωτές στα σημερινά επίπεδα έκθεσης. Η σημερινή Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη (ΑΗΠ) θεωρείται ασφαλής για τον γενικό πληθυσμό και η έκθεση των καταναλωτών στην ασπαρτάμη είναι χαμηλότερη αυτής της ΑΗΠ.

Στην παρούσα αξιολόγηση κινδύνου, επιβεβαιώνονται παλαιότερα πορίσματα για την ασφάλεια της ασπαρτάμης. Η πρώτη αξιολόγηση της ασφάλειας της ασπαρτάμης που πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη δημοσιεύτηκε από την πρώην Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων (SCF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 1984. Ακολούθησαν συμπληρωματικές αξιολογήσεις από την SCF το 1988, το 1997 και το 2002. Από τη σύσταση της EFSA το 2002, η Αρχή έχει εκδώσει συμβουλές για τις νέες επιστημονικές μελέτες που συνδέονται με αυτήν τη γλυκαντική ουσία το 2006, το 2009 και το 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130108.htm

και εδώ http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/399e.htm