Δισφαινόλη Α

Τί είναι η δισφαινόλη Α;

Η δισφαινόλη Α (BPA) είναι μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών και στην εσωτερική επένδυση κονσερβών.
Τρόφιμα και ποτά που αποθηκεύονται σε υλικά που περιέχουν την ουσία (παγούρια, μπιμπερό, κουτιά) μπορούν να επιμολυνθούν με ποσότητες BPA.

Επιπιτώσεις στην υγεία

Η BPA είναι μία από ορισμένες χημικές ουσίες που έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με το ορμονικό σύστημα. Είναι γνωστό από το 1930 ότι η BPA μπορεί να μιμηθεί τις θηλυκές ορμόνες οιστρογόνα.
Οι επιπτώσεις στη γονιμότητα και την αναπαραγωγή και στο ενδοκρινικό (ορμονικό) σύστημα έχουν συζητηθεί πολύ. Υπάρχει δοσοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ΒΡΑ και της αναπαραγωγικής ικανότητας και πιο ειδικά της εξασθένισης του ανδρικού σπέρματος. Επίσης, έχει σχετιστεί και με την εμφάνιση συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών.
Σημειώνεται ότι πλήθος πειραμάτων σε ζώα έχει δείξει συσχέτιση μεταξύ της δισφαινόλης και  προβλημάτων υγείας όπως αλλαγές στη συμπεριφορά, πρόωρη εφηβεία, καρκίνος και διαβήτης και καρδιοπάθειες.

Νομοθεσία

Η χρήση BPA σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2002 σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που σκοπεύουν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επιτρέπεται επίσης και σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία.

Η EFSA αναδημοσίευσε συμβουλές σχετικά με την BPA το Σεπτέμβριο του 2010. Οι επιστήμονες της ομάδας EFSA’s CEF κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούσε να εντοπίσει κανένα νέο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στην αναθεώρηση της ισχύουσας ανώτερης ανεχόμενης δοσης για BPA ( 0,05 mg / kg σωματικό βάρος). Η ομάδα ανέφερε επίσης ότι τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία δεν παρέχουν πειστικά στοιχεία για την τοξικότητας της BPA στη λειτουργία του νευρικού. Πάραυτα, η απόφαση αυτή δεν ήταν ομόφωνη.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την απαγόρευση από τον Μάρτιο του 2011 της παραγωγής των μπιμπερό που περιέχουν δισφαινόλη Α (BPA).


Εκτιμήσεις της συνολικής διατροφικής έκθεσης σε διφαινόλη Α σε διαφορετικές ηλικίες

Ηλικία καταναλωτή Τρόφιμο ή υλικό που καταναλώνεται Διατροφική έκθεση σε BPA
3 μηνών Μητρικό γάλα 0.2
3 μηνών Παιδική φόρμουλα που δίνεται σε γυάλινο ή μη-PC μπουκάλι 2.3
3 μηνών Παιδική φόρμουλα που δίνεται με PC μπουκάλι 11* (4#)
6 μηνών Παιδική φόρμουλα που δίνεται με PC μπουκάλι και εμπορικά τρόφιμα / ποτά

13* (8.3#)

1.5 χρονών 2 kg εμπορικά τρόφιμα / ποτά 5.3
Ενήλικας 3 kg εμπορικά τρόφιμα / ποτά 1.5

* Με βάση την ανώτερη τιμή 50 μικρογραμμάρια BPA / λίτρο βρεφικής φόρμουλας
# Με βάση την τυπική τιμή των 10 μικρογραμμαρίων BPA / λίτρο βρεφικής φόρμουλας

Comments 803

  1. Davidnup
    21/12/2022
  2. Kialause
    21/12/2022

Comments are closed.